Lees voor

Onze arbeidsvoorwaarden

 

Wij bieden jou de kans om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante thema's in een dynamische en professionele werkomgeving. Wij bieden onze medewerkers een stimulerend werkklimaat volop kansen.

Voor GGDrU is de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) van toepassing. Daarnaast hebben wij aantrekkelijke aanvullende regelingen die je hieronder kunt vinden.

 • Salaris conform cao SGO,
 • Maandelijks ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,45% bovenop jouw salaris. Dit kan je o.a. gebruiken voor:
  • Een extra salarisdeel, bovenop jouw maandloon,
  • Het fiscaal voordelig inzetten om een nieuwe fiets te kopen, of die studie die je altijd al wilde volgen (onder bepaalde voorwaarden),
  • Het bijkopen van vijf extra weken vakantie,
  • Vakantiegeld én een 13de maand,
  • Een extra storting richting jouw pensioen.
 • Naast de wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof hebben wij een aantrekkelijke aanvullende regeling om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit is bij ons (afhankelijk van jouw schaal) minimaal 50% betaald,
 • Onze fulltime werkweek bestaat uit 36 uur,
 • Met ingang van 1 januari 2023 worden de bovenwettelijke vakantie uren, lokale feestdagen en andere lokale afspraken rondom verlof geharmoniseerd tot één regeling. Alle medewerkers van GGDrU krijgen 50,4 bovenwettelijke verlofuren naar rato van het dienstverband,
 • Om jouw werkzaamheden uit te voeren krijg je van ons o.a. een tablet en smartphone, met een 4G kaart om hybride te kunnen werken. Deze mag je óók privé gebruiken, 
 • We hebben een reiskostenvergoeding voor collega's die met eigen vervoer naar hun werk reizen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het milieu en daarom stimuleren we reizen met het openbaar vervoer. Wanneer je kiest voor reizen met het openbaar vervoer krijg je een OV-kaart voor jouw woon-werk en overige zakelijke kilometers, die 100% vergoed worden,
 • Interne mobiliteit: onze collega’s hebben altijd de mogelijkheid om als eerste te reageren op vacatures (of krijgen voorrang bij gelijke geschiktheid),
 • Onze afdeling Jeugdgezondheidszorg kent geen avond-, nacht- en weekenddiensten

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

 

Scholing en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel bij GGD regio Utrecht. Wij geloven erin dat medewerkers het vermogen hebben om elke dag nieuwe dingen te leren en zich blijven ontwikkelen. Leren is meer dan het volgen van een cursus of training. Het kan op verschillende manieren en momenten. Ons Opleidingscentrum richt zich op persoonlijke- én team ontwikkeling.

Ook zijn wij een opleidings-GGD; voor de profielopleidingen jeugdarts en arts Maatschappij en Gezondheid.

Pensioen

 

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Het pensioenreglement is op basis van collectieve afspraken tot stand gekomen. GGD regio Utrecht neemt 70 procent van de premie voor haar rekening en onze medewerkers betalen de overige 30 procent van de premie.

Collectieve zorgverzekering

 

Onze medewerkers en hun gezinsleden kunnen gebruik maken van collectiviteitskorting bij de zorgverzekeringen van CZ, IZA of Menzis. Naast de collectiviteitskorting krijg je een tegemoetkoming in ziektekosten ter hoogte van €296,- bruto per jaar bij een maandsalaris tot en met salarisschaal 6/11 en €168,- bruto per jaar voor medewerkers met een maandsalaris hoger dan salarisschaal 6/11. Werk je parttime en komt jouw bruto salaris lager uit dan schaal 6/11 dan geldt het bedrag van tegemoetkoming van € 296,- bruto per jaar. De werkgeversbijdrage wordt jaarlijks uitbetaald in december naar rato van het aantal maanden dat je in dienst bent.

Zelforganisatie

 

Als GGD willen we aansluiten op de steeds veranderende samenleving. Aansluiten bij wat inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Om blijvend mee te bewegen streven wij een flexibele en veerkrachtige organisatie na. Een organisatie met korte lijnen die zichtbaar, eigentijds, alert, onafhankelijk en verbindend haar werk uitvoert. Met meer zelforganisatie spelen we hierop in. Meer zelforganisatie op een wijze die bij ons past en waar ruimte is voor talent. Medewerkers hebben meer verantwoordelijkheid en ruimte om aan te sluiten op ontwikkelingen in de samenleving.

Zo werken wij niet met een vaste gesprekscyclus, maar met dynamische eigentijdse gesprekken, passend bij de wensen van de medewerkers en de maatschappelijke opgave. De gesprekken zijn hierbij geen doel op zich, maar gericht op een continue dialoog die nodig is voor verbinding en betrokkenheid. Het eigenaarschap van jou als medewerker wordt gestimuleerd.

“Ga het doen” zei mijn manager toen de interne vacature voor adviseur verzuim en duurzame inzetbaarheid voorbij kwam. Zij zag mijn kwaliteiten en wist van mijn wens om een andere rol binnen GGDrU in te vullen. Mede door haar stimulatie heb ik het zetje gekregen om mijn ambitie te realiseren. Via GGDrU heb ik een opleiding gevolgd om door te groeien naar mijn huidige functie.

 

 - Adviseur verzuim en duurzame inzetbaarheid